Geriatrie

Het doel van het geriatrie netwerk van FysiQ en FysioZorg Haarlemmermeer is om de kwaliteit en vindbaarheid van de (beweeg)zorg de oudere, geriatrische patiënt te bevorderen. Het netwerk houdt een actief ledenbestand bij, waarin deelnemers worden opgenomen, die voldoen aan de kwaliteitscriteria van het netwerk. Ieder lid van FysiQ en FZ H, dat voldoet aan deze criteria, kan deelnemen aan het netwerk. Daarnaast heeft het netwerk korte lijnen met het Spaarne Gasthuis.

De deelnemers van het geriatrie netwerk van FysiQ en FZ H moeten voldoen aan de navolgende criteria:

  • Alle deelnemende therapeuten hebben kennis van de richtlijn kwetsbare ouderen
  • Alle deelnemende therapeuten hebben een, door het KNGF of SKF geaccrediteerde, scholing ‘Motoriek van de ouder wordende mens’, ‘Functioneel trainen van ouderen’, of zijn geregistreerd of master geschoolde geriatrie fysiotherapeut.
  • Alle deelnemende therapeuten laten zich jaarlijks bijscholen naar de dan geldende stand van wetenschap en praktijk en handelen daar ook naar.
  • De praktijk waarin de therapeut werkzaam is, is toegerust op de begeleiding van geriatrische mensen. Denk hierbij aan meetapparatuur, test- en oefenruimte.
  • Praktijken die nog niet kunnen voldoen aan de bovenstaande criteria kunnen gedurende de periode van 1 jaar als kandidaat lid deelnemen aan de activiteiten van het netwerk.