Privacy Statement

Privacy-statement Mijnzorgzoeker

Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor Mijnzorgzoeker van groot belang. Hierbij houden wij ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Mijnzorgzoeker is verwerkingsverantwoordelijke. Dit houdt in dat Mijnzorgzoeker de doeleinden en de middelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens zelf bepaalt en dat Mijnzorgzoeker verantwoordelijk is voor de naleving van de regelgeving hierover. Mijnzorgzoeker is gevestigd in Heemstede, aan de Sportparklaan 18.

Waarom verwerkt Mijnzorgzoeker uw persoonsgegevens?

Als u onze website bezoekt of zich aanmeldt om geregistreerd te worden op Mijnzorgzoeker, dan registreren wij persoonsgegevens van u. Mijnzorgzoeker verwerkt alleen de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens. De volgende doelen zijn van toepassing bij de verwerking van persoonsgegevens door Mijnzorgzoeker:

  • om contact met u te kunnen opnemen;
  • om u informatie te sturen via de nieuwsbrief of persoonlijk;
  • voor registratie in Mijnzorgzoeker

Mijnzorgzoeker