COPD netwerk

FysioZorg Haarlemmermeer

Het doel van het COPD netwerk van FysiQ en FysioZorg Haarlemmermeer is om de kwaliteit van de (beweeg)zorg rondom de COPD patiƫnt te bevorderen. Het COPD-netwerk houdt een actief ledenbestand bij, waarin deelnemers worden opgenomen, die voldoen aan de kwaliteitscriteria van het netwerk. Ieder lid van FysiQ en FZ H, dat voldoet aan deze criteria, kan deelnemen aan het netwerk. Daarnaast maakt het netwerk afspraken met stakeholders in de regio ten aanzien van kwaliteitsbevordering en zorgnavigatie. Hierbij valt te denken aan andere zorgaanbieders, zorgverzekeraars, overheden en belangenverenigingen.

De deelnemers van het COPD netwerk van FysiQ en FZ H moeten voldoen aan de navolgende criteria:

  1. Alle deelnemende therapeuten handelen volgens de KNGF-richtlijn COPD.
  • Alle deelnemende therapeuten hebben een, door het KNGF of SKF geaccrediteerde, scholing COPD gevolgd die voldoet aan de criteria die door de beroepsinhoudelijke vereniging VHVL of door Chronisch ZorgNet aan een basisscholing worden gesteld.
  • Alle deelnemende therapeuten laten zich jaarlijks bijscholen naar de dan geldende stand van wetenschap en praktijk en handelen daar ook naar.
  • Alle deelnemende therapeuten passen de Minimale Dataset COPD toe  leveren data aan de Landelijke Database Fysiotherapie of de Landelijke Database Kwaliteit.
  • Alle deelnemende therapeuten streven naar het begeleiden van tenminste vijf mensen met COPD per jaar.
  • De praktijk waarin de therapeut werkzaam is, is toegerust op de begeleiding van mensen met COPD. Denk hierbij aan meetapparatuur, test- en oefenruimte.

Praktijken die nog niet kunnen voldoen aan de bovenstaande criteria kunnen gedurende de periode van 1 jaar als kandidaat lid deelnemen aan de activiteiten van het netwerk.