Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer Regionale netwerkzorg COPD

Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer Regionale netwerkzorg COPD

Vorige week was het zover! De kick-off van het regionale COPD-netwerk in het verzorgingsgebied van het Spaarne Gasthuis. Het netwerk is tot stand gekomen door de samenwerking tussen de samenwerkingsverbanden fysiotherapie van FysiQ (Zuid-Kennemerland), Fysiozorg Haarlemmermeer (FZH), Spaarne Gasthuis en het KNGF. 

De samenwerking komt onder andere tot uiting in de gezamenlijke zorgzoeker die te vinden is op www.mijnzorgzoeker.nl. Hier zijn gespecialiseerde therapeuten op het gebied van COPD in de regio te vinden voor patiënten, verwijzers en collega’s. De praktijken die meedoen aan het netwerk zullen gezamenlijk data verzamelen op het gebied van COPD-zorg, via de LDF.

Het inhoudelijke programma bestond uit een presentatie van Els de Wit over de KNGF-richtlijn COPD en een presentatie van Erik Bergkamp over de principes van Ademen, Denken, Doen. Voor 16 februari 2022 staat het vervolg gepland. In de tussentijd wordt er gewerkt aan de intensivering van de samenwerking.

Mocht je vragen hebben over deze samenwerking; meld je gerust bij je regionale samenwerkingsverband of bij één van de regioadviseurs van het KNGF.